00:00
00:00

گزارش تصویری از سومین مرحله توزیع رایگان داروی امام کاظم (ع) در مساجد مشهد

774 بازدید

    گزارش فیلم

    گزارش تصویری از سومین مرحله توزیع رایگان داروی امام کاظم (ع) در مساجد مشهد