00:00
00:00

هوش مصنوعی برای درمان بیماری و سرطان - سخنرانی های تِد

213 بازدید

    گزارش فیلم

    هوش مصنوعی برای درمان بیماری و سرطان - سخنرانی های تِد