00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آبخوانداری به زبان ساده

734 بازدید

    گزارش فیلم

    یکی از اقدامات مهم برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی، مدیریت سیلاب ها از طریق آبخوانداری است. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از طریق عملیات آبخوانداری سعی دارد آبخوان ها یا سفره های آب زیرزمینی را تقویت نماید.