00:00
00:00
...در حال بارگذاری

علیت، تعریف، اقوال در تایید یا انکار علیت

110 بازدید

    گزارش فیلم
    یادداشت‌های فلسفی یادداشت‌های فلسفی 11 دنبال کننده

    با توجه به اهمیت بحث علیت و شبهاتی که درباره آن مطرح شده، به خصوص با توجه به انکار علیت در فیزیک کوانتوم و انکار بخشی از آن در نظریه فرگشت، بحث درباره علیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این فایل علیت را تعریف و اقوال مختلف در تایید یا رد آن را برشمرده ام و در انتها دیدگاه هیوم در انکار علیت را نقد و بررسی نموده ام. در فایل های بعدی سایر دیدگاه ها نیز بررسی خواهند شد.