00:00
00:00
...در حال بارگذاری

کیت سازی و چاپ مدار و کیت

7 بازدید

    گزارش فیلم
    الکترونیک امیر الکترونیک امیر 1 دنبال کننده

    چگونگی چاپ نقشه شماتیک مدار بر روی ورقه مسی و تبدیل آن به کیت مورد نظر