00:00
00:00
...در حال بارگذاری

مقابله با ریزگردهای با منشاء داخلی خوزستان - اهواز - ۱۳۹۶

259 بازدید

    گزارش فیلم

    مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار با منشاء داخلی خوزستان - اهواز - ۱۳۹۶