00:00
00:00

برنامه کامل / پرسمان اعتقادی 1400.9.3 استاد محمدی

1 بازدید

    گزارش فیلم
    پروفایل شبکه جهانی ولایت 1 هزار دنبال کننده

    در این برنامه استاد محمدی به پرسش های اعتقادی بینندگان از قبیل پرسش های زیر پاسخ می دهند: 1.آیا داستان های قرآن استعاره است و واقعیت ندارد؟ 2.آیا والدین در گناه فرزندان خود شریکند؟ 3.خیرات برای اموات چقدر مهم است؟ 4.آیا خداوند در نماز با بنده سخن می گوید؟ 5.غیبت پشت سر اعضای خانواده گناه است؟