00:00
00:00
...در حال بارگذاری

گون زارها؛ سد طبیعی

440 بازدید

    گزارش فیلم

    پوشش گیاهی عامل موثری در حفاظت از خاک و همچنین نفوذ آب در سفره های زیرزمینی است. گون زارها در این خصوص نقش حیرت آوری دارند. این ویدئو را حتما ببینید.