00:00
00:00
...در حال بارگذاری

مرگ رینبودش توسط توایلایت زیر نویس

35 بازدید

    گزارش فیلم

    اپل جک داشت از جنگل ترسناک راه می رفت تا چشم او آتشی را دید رفت پیش آتش رینبودش را دید که توایلایت او را با طناب به نزدیک آتش وصل کرده بود و توایلایت رینبودش را بسیار بی چاره کرد......... در آخر فیلم از دست توایلایت نا امید می شوید....