00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آموزش فعال کردن کاهنده مصرف داده تلفن(اموطش کاهش مصرف اینترنت)

1 بازدید

    گزارش فیلم
    زیگ زاگ (دنبال=دنبال) زیگ زاگ (دنبال=دنبال) 971 دنبال کننده

    اموزش اینترنت اموزش کاهش مصرف اینترنت مصرف اینترنت در این ویدیو اموزش میدم که چجوری از تنظیمات گزینه کاهنده مصرف اینترنت رو فعال کنید.