00:00
00:00

اگر چای را بسیار گرم بنوشید، چی اتفاقی رخ میدهید؟

27 بازدید

    گزارش فیلم

    با سلام: در این برنامه مهمترین اضرار نوشیدن چای و قهوه داغ را به بررسی گرفته ام،