00:00
00:00

گفتگو با جهادگر گروه جهادی شهید رستمخانی

2 بازدید

    گزارش فیلم

    گفتگو با میلاد رستمخانی جهادگر گروه جهادی شهید رستمخانی در برنامه گئجه لر