00:00
00:00

معرفی کتاب «منشور کارآمدی»؛ از زبان نویسنده کتاب

0 بازدید

    گزارش فیلم

    توضیحات حسن علائی فعال، نویسنده کتاب «منشور کارآمدی» که در رابطه با مطالبات رهبری در حوزه بسیج است را در ادامه مشاهده می کنید.