00:00
00:00

اختراع دستگاه احیای قلبی ریوی

2 بازدید

    گزارش فیلم
    پروفایل اورژانس 115 کشور 1 هزار دنبال کننده

    اختراع دستگاه احیای قلبی ریوی