00:00
00:00
...در حال بارگذاری

صندوق حمایت از توسعه منابع‌طبیعی استان اصفهان

35 بازدید

    گزارش فیلم

    اولین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در کشور، در استان اصفهان آغاز بکار کرد. این موشن گرافی صندوق توسعه منابع طبیعی استان اصفهان را معرفی می کند.