00:00
00:00
...در حال بارگذاری

اجرای قطعه جینگل بلز

9 بازدید

    گزارش فیلم

    اجرای قطعه جینگل بلز توسط هنرجوی ویلن استاد فیوجی عزیز مدرس ساز ویولن آموزشگاه موسیقی دل انگیزان