00:00
00:00
...در حال بارگذاری

بیایید با هم جهانی سبز بسازیم

125 بازدید

    گزارش فیلم

    هفدهم ژوئن مصادف با ۲۷ خرداد روز جهانی مقابله با بیابانزایی است. امسال - ۱۳۹۸ - بیست و پنجمین سالگرد معرفی این روز از سوی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد است.