00:00
00:00
...در حال بارگذاری

پونی کوچولو این داستان: زمستان رینبودش

9 بازدید

    گزارش فیلم

    رینبودش و حیوان خانگی اش در اولین زمستان شان می خواهند باهم دیگه خیلی خوب بازی کند اما رینبودش متوجه می شود که حیوان خانگی اش دارد به خواب زمستانی میرود و سعی می کند که از این فاجعه جلوگیری کند. آیا رینبودش و موفق می شود که حیوان خانگی اش را کاری کند که برای آخر زمستان بیدار بماند و با هم خوش بگذرونند؟