00:00
00:00
...در حال بارگذاری

دام مازاد بر ظرفیت مراتع کشور

252 بازدید

    گزارش فیلم

    دام مازاد بر ظرفیت مراتع کشور، یکی از عوامل تهدیدکننده پوشش گیاهی عرصه های منابع طبیعی است. اگر چه استفاده بیش از حد از مراتع، منافع کوتاه مدت دامداران را تامین می کند اما تهدیدکننده شغل آنها در میان مدت و بلندمدت خواهد. بهره برداری بیش از ظرفیت مراتع کشور علاوه بر ناپایداری معیشت دامداران، زمینه های بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی را نیز فراهم می کند. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام نموده است که تا کنون برای بیش از ۹۰۰ هزار خانوار، ۳۰۰ هزار پروانه چرا صادر شده است.