نسخه آزمایشی
شرح

سرسبزی گلشن بُوَد از همت اشکم / یک برگ چمن نیست که شرمنده ی من نیست// سخن از گلو بریدن وقت حاجت همت است / ورنه هرکس وقت سیری پیش سگ نان افکند

  • آمار
  • تاریخ شروع فعالیت: 19 مرداد 1393
  • 553 هزار بازدید
  • 419 فیلم