00:00
00:00
...در حال بارگذاری

نمادو - سمنان - مالچ ریگی و آبخیزداری

236 بازدید

    گزارش فیلم

    این برنامه از نمادو به آغاز عملیات پروژه پژوهشی مالچ ریگی پروفسور کردوانی در استان سمنان و همچنین مراسم آغاز عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در این استان اختصاص دارد.