00:00
00:00
...در حال بارگذاری

نمادو - آبخیزداری در فیروزکوه

183 بازدید

    گزارش فیلم

    نمادو در این گزارش به اقدامات آبخیزداری در فیروزکوه می پردازد. زمان تهیه گزارش پاییز ۱۳۹۷ می باشد.