00:00
00:00
...در حال بارگذاری

هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۳۹۹

56 بازدید

    گزارش فیلم

    هر ساله هفته منابع طبیعی از ۱۵ اسفند روز درختکاری، آغاز و تا ۲۱ اسفندماه ادامه دارد. در این مسئولین ارشد کشور و اقشار مختلف مردم اقدام به درختکاری نموده و با این سنت حسنه به استقبال بهار طبیعت می روند.