00:00
00:00
...در حال بارگذاری

هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۳۹۹

44 بازدید

    گزارش فیلم

    روز هجدهم اسفند ۱۳۹۹ مصادف با روز منابع طبیعی، حفاظت و قانون در روزشمار هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۳۹۹ بود. در این روز با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر جهرمی وزیر ارتباطات و دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سامانه های الکترونیکی این سازمان و نقشه پوشش گیاهی کشور رونمایی شد. دکتر منصور رئیس سازمان جنگل ها در این مراسم میزبان مقامات ارشد بود.