00:00
00:00
...در حال بارگذاری

گزارش ویدئویی فرآیند تعمیرات واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهید رجایی

1 بازدید

    گزارش فیلم

    گزارش ویدئویی خبرگزاری تیتر قزوین از فرآیند تعمیرات واحد شماره 6گازی نیروگاه شهیدرجایی تعمیرات اساسی نیروگاه شهید رجایی با توان داخلی انجام شد بهمن غنوی، معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: تعمیرات اساسی و RI واحد شماره شش گازی با استفاده از توان متخصصین داخلی با موفقیت به اتمام رسیده و این واحد به مدار تولید برق پیوست.