00:00
00:00
...در حال بارگذاری

ریاضی هفتم صفحه 28 - آموزگار محسن نجفی

16 بازدید

    گزارش فیلم
    محسن نجفی محسن نجفی 2 هزار دنبال کننده

    این کلیپ مربوط به ریاضی هفتم صفحه 28 است، روش حل صفحه 28 ریاضی هفتم در مدت حدود 10 دقیقه توضیح داده شده است. بخش بندی: فعالیت 1 <a href='https://www.aparat.com/v/2xS4v?t=5'>00:05</a> فعالیت 2 <a href='https://www.aparat.com/v/2xS4v?t=116'>01:56</a> فعالیت 3 <a href='https://www.aparat.com/v/2xS4v?t=302'>05:02</a> خلاصۀ درس <a href='https://www.aparat.com/v/2xS4v?t=515'>08:35</a> پیشنهاد می شود دانش آموزان ابتدا خودشان مسائل این صفحه را حل کنند و برای بررسی درستی یا نادرستی پاسخ های خودشان این کلیپ را مشاهده کنند. اگر روی لینک https://zil.ink/mohsennajafi کلیک کنید به موارد زیر دسترسی خواهید داشت: 1 - دسترسی سریع به کلیپ های آموزش حل صفحه به صفحه ی ریاضی هفتم و همین طور ریاضی چهارم، پنجم و ششم 2 - لینک کانال بنده در ایتا