00:00
00:00
...در حال بارگذاری

بحران اقتصادی آمریکا، توافقات برجامی، تغییرات جهانی

1 بازدید

    گزارش فیلم
    احمد علی - 1 احمد علی - 1 341 دنبال کننده