00:00
00:00
...در حال بارگذاری

شصت و یکمین سه شنبه های پاسخگویی

22 بازدید

    گزارش فیلم
    بیمه رازی بیمه رازی 53 دنبال کننده

    شصت و یکمین سه شنبه های پاسخگویی با حضور رئیس اداره راهبری امور شعب- داود دولتخواه و رئیس اداره نظارت بر امور شعب- حسین شعبانی پور برگزار شد.