00:00
00:00
...در حال بارگذاری

ماموستا حسن زیرک2023

23 بازدید

    گزارش فیلم
    @bukantabligh @bukantabligh 296 دنبال کننده

    حسن زیرک.گورانی کردی.آهنگ کردی جدید.موسیقی کردی