00:00
00:00
...در حال بارگذاری

لحظه اعدام صدام

19 بازدید

    گزارش فیلم

    حاشیه تاریخی از لحظه اعدام صدام وکیل صدام: هنگام بالا رفتن صدام از پله های اعدام، افسران اطلاعات ایرانی حضور داشتند و عمدا فارسی صحبت می کردند تا اثبات کنند ما ایرانی ها تو را محاکمه می کردیم نه آمریکایی ها و این مجازات جنگ هشت ساله است.