00:00
00:00
...در حال بارگذاری

آیا جنگ با طالبان سودی به همراه دارد؟ نتیجه این جنگ چه خواهد شد؟

1 بازدید

    گزارش فیلم
    احمد علی - 1 احمد علی - 1 341 دنبال کننده