00:00
00:00
...در حال بارگذاری

هشتادمین سه شنبه های پاسخگویی، #زیرذره_بین_رازی 1

55 بازدید

    گزارش فیلم
    بیمه رازی بیمه رازی 53 دنبال کننده

    هشتادمین سه شنبه های پاسخگویی با حضور دو تن از همکاران مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران با موضوع گزارش شش ماهه نخست سال 1402 در حوزه شعب و نمایندگان برگزار شد https://razi24.ir/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/