00:00
00:00
...در حال بارگذاری

ایران با تحریم ها نباید توانایی توسعه نظامی میداشت اما کاملاً برعکس شده!

1 بازدید

    گزارش فیلم
    احمد علی - 1 احمد علی - 1 341 دنبال کننده