00:00
00:00
...در حال بارگذاری

چرا رهبری صداو سیما را اصلاح نمیکنه

4 بازدید

    گزارش فیلم

    چرا رهبری صداو سیما را اصلاح نمیکنه مگر رئیس صداوسیما زیر نظر رهبری نیست؟