00:00
00:00
...در حال بارگذاری

با توکل پادشاهی کن... - استاد عابدینی

1 بازدید

    گزارش فیلم
    استاد عابدینی استاد عابدینی 70 دنبال کننده

    آیا کسی که توکل داشته باشد در نظام ظاهری نیازمند نمی شود؟ درس اخلاق هفتگی شرح حدیث معراج - توکل