00:00
00:00
...در حال بارگذاری

کلیپ نائب عام - استاد عابدینی

2 بازدید

    گزارش فیلم
    استاد عابدینی استاد عابدینی 70 دنبال کننده

    ریشه ی حرکت جمهوری اسلامی از غدیر و امتداد آن به ظهور می رسد. استاد عابدینی غدیر جمهوری اسلامی مرکزتنظیم ونشرآثاراستادعابدینی WWW.TAMHIS.IR