00:00
00:00
...در حال بارگذاری

کلیپ اثر حکومت رجل الهی - استاد عابدینی

2 بازدید

    گزارش فیلم
    استاد عابدینی استاد عابدینی 70 دنبال کننده

    اگر رجل عادل الهی حاکم باشد، سرعت سیر انسان در رسیدن به خدا سریعتر می شود. مرکزتنظیم ونشرآثاراستادعابدینی www.tamhis.ir