00:00
00:00
...در حال بارگذاری

کلیپ لعنت مهربانانه - استاد عابدینی

5 بازدید

    گزارش فیلم
    استاد عابدینی استاد عابدینی 70 دنبال کننده

    نفرین کردن دیگران، در جای خود صحیح، و مطابق نگاه الهی است. #مباهله مرکزتنظیم ونشرآثاراستادعابدینی https://tamhis.ir/