00:00
00:00
...در حال بارگذاری

قهرمانی سردار کسلخه - دور 2 هفته 7 - دوشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1402

5 بازدید

    گزارش فیلم
    اسبدوانی اسبدوانی 348 دنبال کننده

    اسب سردار کسلخه با چابکسواری محمد خوجملی و مالکیت فرزاد جان نسار توانست در دور 2 هفته 7 - دوشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1402، عنوان قهرمانی را در کورس ترکمن مبتدی و نبرده مسافت 1200 کسب نماید. اسب های پینار حبیب لی و یاد کوه نور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org