00:00
00:00
...در حال بارگذاری

توضیح تمرین پنجم فصل آبان و آذر ۱۴۰۲

116 بازدید

    گزارش فیلم
    fitco.club fitco.club 47 دنبال کننده

    بخش اول(آقایان( - ۳ حرکت آقایان و بانوان در لوپ اول متفاوت است