00:00
00:00
...در حال بارگذاری

فرصت‌ها و چالش‌ها در منابع‌طبیعی ایران زمین

753 بازدید

    گزارش فیلم

    منابع طبیعی کشور اعم از جنگل ها، مراتع، بیابان ها و به طور کلی آب، خاک و پوشش گیاهی سرزمین ایران همواره دستخوش چالش ها و فرصت هایی برای حفظ، احیاء و توسعه بوده است.