00:00
00:00
...در حال بارگذاری

پارت اول کارگاه آموزشی اصول مذاکرات تجاری

5 بازدید

    گزارش فیلم
    Markazeh Tahavool Markazeh Tahavool 1 دنبال کننده

    ده اصل زير را، کافيست در ايراد سخنراني به کار بگيرد تا به يک سخنران حرفه اي تبديل شويد. البته فراموش نشود که اين کار نياز مند تمرين و تکرار مي باشد. يکي از بهترين تمرينات براي تبديل شدن به سخنراني حرفه اي ، جلو آيينه با رعايت ده اصل زير سخنراني را تمرين کنيد امروز اين کار را در منزل انجام دهيد، برايتان مهم نباشد که اطرافيان چه فکري در موردتان مي کنند مي توانيد به آنها بگوييد آقاي محبوبي اين تمرين را پيشنهاد داده اند. 10 - مرحله براي غلبه بر ترس از صحبت کردن در حضور جمع 1 - بلند و رسا حرف بزنيد 2 - سريع و تند حرف بزنيد 3 - روي کلمات مهم تاکيد بگذاريد 4 - جايي که بايد مکث کنيد مکث کنيد 5 - تبسم را از ياد نبريد 6 - از پيام هاي غير کلامي استفاده کنيد. 7 - از صحبت کردن با يک تن صداي يک نواخت و خسته کننده پرهيز کنيد. 8 - صحبت زمان بندي شده و ميزان شده داشته باشيد. 9 - از سخنرانان حرفه اي الگو برداري وآينه کاري کنيد. 10 - در پايان سخنراني گفته هايتان را جمع بندي کنيد. فلسفه نفوذ در يونان قديم جادوگران از کلمه جادويي اتوز، پاتوز، لوگوز، استفاده مي کردند. پادشاه اگر در زمينه مُهمي، گير مي کرد از مُشاور جادو گر خود دعوت مي کرد، تا کمکش کند و معمولا جادوگر پيشنهاد مي داد که از قاعده اتوز، پاتوز، لوگوز، استفاده کند. باستان شناسان، با ترجمه اين سه کلمه متوجه شدند که کلمات واقعان قاعده جادويي در زمينه ارتباطات مي باشند. شما هم از امروز با استفاد از اين سه قاعده به جادوگر ايجاد تفاهم تبديل شويد.  اتوز {الگوي قابل اعتمادي باشيد} ايجاد اعتماد، بيشترين درصد ايجاد اطمينان در ارتباطات زبان بدن و رفتار غير کلامي مي باشد.  پاتوز {اول بخواهيد که بفهميد}خود را از ديد شخص ببينيد سازگاري و آيينه کاري.  لوگوز بعد فهميده شويد شخص را با خود همسو کنيد. نکته: از کلمات ( اما )، ( ولي ) در ادامه صحبت شخص مقابل استفاده نکنيد که نوعي جبهه گيري و مُقاومت ايجاد ميکند، و بجاي آن از ( و ) يا ( در عين حال ) استفاده کنيد براي مثال: اين مطلب جالب است، و مطلب ديگري هم هست که.... سه عبارت که ايجاد ارتباط ، درک طرف مقابل و رابطه صميمانه ايجاد مي کند 1- نظر شما را تحسين ميکنم و.... 2- به عقيده شما احترام مي گذارم و... 3 باشما موافقم و... چهار نتيجه ممکن مذاکره هر مذاکره اي به يکي از چهار نتيجه ممکن خواهد انجاميد: بازنده بازنده، برنده بازنده، برنده يا عقيم و نتيجه آرماني برنده برنده نتيجه بازنده بازنده، زماني حاصل مي شود که هيچ يک از دو طرف به نيازها يا خواست هاي خود دست پيدا نمي کنند. و هيچ يک از دو طرف در آينده بر سر ميز مذاکره با همتاي سابقش باز نخواهد گشت. برنده بازنده، يا بازنده برنده، چنانچه در مذاکره اي شکست خورده باشيد مي دانيد که چه احساس نا خوشايندي دارد و همين احساس است که در مورد پيامد برنده بازنده مشکل آفرين است يعني يک طرف بدون رسيدن به نيازها و خواستهايش بيرون مي رود و در نتيجه در آينده خواهان مذاکره با برنده نخواهد بود. شايان ذکر است که تمام روابط برند ه بازنده در طي زمان به بازنده بازنده، تبديل مي شود. برنده برنده، نتيجه آرماني براي تقريبا هر مذاکره اي است در اين حالت نيازها و خواستهاي دو طرف برآورد شده است. عقيم ماندن يعني هيج يک از دو، طرف نه برنده است نه بازنده . . . برای توضیحات کامل وارد سایت www.imahboobi.com شده و کتاب ارتباطات حرفه ای و بازاریابی را دانلود کنید.