نسخه آزمایشی
604 دنبال کننده
6 میلیون بازدید فیلم

مقطع تلاوت ها (مقامات و نغمات قرآنی)

play-all پخش همه

تلاوتهای قدیمی محمود شحات انور

play-all پخش همه

تلاوتهای انور شحات انور

play-all پخش همه

تلاوتهای مرحوم شحات محمد انور

play-all پخش همه

محمود شحات (سال 2020)

play-all پخش همه

pload