00:00
00:00
...در حال بارگذاری

انکار فلسفی علیت (قول به تصادف)

30 بازدید

    گزارش فیلم
    یادداشت‌های فلسفی یادداشت‌های فلسفی 11 دنبال کننده

    با توجه به اهمیت بحث علیت و شبهاتی که درباره آن مطرح شده، به خصوص با توجه به انکار فلسفی و علمی علیت، بحث درباره علیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این فایل انکار فلسفی علیت و قول به تصادف مورد بررسی قرار گرفته است.