00:00
00:00
...در حال بارگذاری

پرنسس شدن پونی ها( می توانید کپی کنید. )

67 بازدید

    گزارش فیلم

    آیا تا به حال دلتون خواسته پونی مورد علاقتون پرنسس واقعی باشه خوب رینبودش به کمک توایلایت پرنسس می شود و به او می گوید و پرنسس خوبی نیست همه رو تبدیل کنه به پرنسس. توایلایت واقعاً میخواست پرنسس شود و از رینبودش قول گرفت که سعی کند دیگران را واقعا خوشحال کند این داستان را شما به قدری دوست خواهی داشت که حتی من اجازه میدم که آن را کپی کنید!