00:00
00:00
...در حال بارگذاری

اثبات ولایت امام علی (ع) از کتب اهل سنت

3,305 بازدید

    گزارش فیلم

    محمد رضا 7ساله و اثبات ولایت امام علی (ع) از کتب اهل سنت در برنامه غنچه های ولایت در شبکه جهانی ولایت