00:00
00:00
...در حال بارگذاری

جنگلبان؛ روایت عشق و افتخار

723 بازدید

    گزارش فیلم

    جنگلبانان، فداکارانی که دل در گرو حفاظت از جنگل ها و مراتع دارند. این فیلم کوتاه روایت واقعی از همسر فداکار یک جنگلبان است که توسط روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری تهیه شده است.