00:00
00:00
...در حال بارگذاری

احیاء گنجینه

229 بازدید

    گزارش فیلم

    جنگل های زاگرس برای همه ایرانیان مهم است. به نوعی همه از فواید این جنگل کهن فایده برده ایم و خواهیم برد. این جنگل ها نیاز به حمایت دارند. اما جنگل های زاگرس بویژه درختان بلوطش برای زاگرس نشینان اهمیتی وصف ناشدنی دارد. . . . این کلیپ توسط دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خرداد ۱۳۹۸ تولید شده است.