00:00
00:00
...در حال بارگذاری

روزگارانی در باقر آباد قسمت ۲ با کارگردانی حسین عالی زاده

56 بازدید

    گزارش فیلم
    پروفایل KINGPONG 34 دنبال کننده

    حسین می بینه مهدی و ماهان و دوستش که باهاش قهر کرده بود پیش هم هستن حسین ماهان رو میزنه چون ماهان به پویا زور میگفت و حسین با دوستش روی هم اسلحه میکشن