نسخه آزمایشی
 من یک سلیمانی ام
760 دنبال کننده
2 میلیون بازدید فیلم

کلیپ و اهنگ

کلیپ
icon 01:00

کلیپ

2,670 بازدید 2 سال پیش
خدا
icon 00:15

خدا

1,248 بازدید 2 سال پیش
گیله وا
icon 01:09

گیله وا

225 بازدید 2 سال پیش
سینان
icon 01:00

سینان

1,070 بازدید 2 سال پیش
آلپ
icon 01:00

آلپ

309 بازدید 2 سال پیش
جان یامان
icon 01:00

جان یامان

1,050 بازدید 2 سال پیش
عاشقانه
icon 01:00

عاشقانه

1,683 بازدید 2 سال پیش